Crossover - Thiết bị phân tần - Thiết bị xử lý âm thanh cao cấp
0

    Crossover

    hay thiết bị phân tần là hệ thống phân chia tín hiệu âm thanh theo các tần số cao thấp và băng tần riêng biệt, sao cho tối ưu nhất, để phù hợp với những thiết bị âm thanh nhất định, nhằm giúp âm thanh khi phát ra được hay hơn, chất lượng hơn. Chính Crossover khi thiết kế, thường được đặt sau khi xử lý tín hiệu xong. Xem thêm: Wikipedia